1.     SŁOWNIK POJĘĆ

 

·       Sprzedawca – Andrzej Sojda, prowadzący działalność gospodarczą przy ulicy Szkolnej 10a, 28-200 Koniemłoty NIP: 8660001300 REGON: 830096782

  • Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.modnaniunia.pl
  • Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
  • Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Sklepu.

 

2.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
  3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia Użytkownikowi na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez Użytkownika Sklepu z Newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
  5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klienta lub innego Użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6. Klientowi lub innemu Użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: kontakt@nastopy.pl, numer telefonu: 602362706 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 

 

 

3.     PLIKI COOKIES

 

1.     Pliki cookies są to dane informatyczne - pliki tekstowe, które zostają automatycznie zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika w czasie korzystania ze strony internetowej Usługodawcy.

2.     Pliki cookies stosowane przez Usługodawcę są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.

3.     Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, przypisaną wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

4.     Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach strony internetowej prowadzonej przez Usługodawcę.

5.     Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki, z której korzysta zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez niego do urządzeń Użytkownika.

6.     Użytkownik możne także w każdej chwili usunąć pliki cookies, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce internetowej.

7.     Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

 

4.     RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

 

1.     Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj. cookies sesyjne oraz cookies trwałe.

2.     Cookies sesyjne - przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. W momencie zamknięcia przeglądarki pliki cookies, informacje zostają trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm tego typu plików nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani czy danych poufnych z urządzenia Użytkownika.

3.     Cookies trwałe - przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki te, inaczej niż cookies sesyjne nie są kasowane w wyniku zakończenia sesji przeglądarki. Mechanizm tego typu plików nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani czy danych poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

5.     CELE ZBIERANIA PLIKÓW COOKIES

 

1.     Pliki cookies są stosowane w celu zoptymalizowania działania stron internetowych Usługodawcy, w tym poprzez zidentyfikowanie Użytkownika pozwalają na wyświetlenie mu najlepiej dostosowanej i zindywidualizowanej treści.

2.     Usługodawca używa pliki cookies w szczególności w następujących celach:

1.     konfiguracji i modernizacji funkcjonalności stron internetowych,

2.     prezentacji Świadectwa Zgodności

3.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA,

4.     określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji oraz zachowań Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA,

5.     określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA,

6.     popularyzacji stron internetowych Usługodawcy za pomocą:

·       serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedziba w Irlandii,

·       serwisu społecznościowego Plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc., z siedzibą w USA,

·       serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA.